August 15, 2021

solokonsert i Habo Kyrka, kl.18:00. Musik av Annette Kruisbrink, Scarlatti, Barrios och från Venezuela.