January 22, 2022
Stockholm
Södra Latins Gymnasium

Jag håller i masterclass på SGLS’ minifestival på Södra Latins Gymnasium i Stockholm.